CG eGOV - verzia 2020.5.2.200930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 30.11.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1633160,1 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 412948,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 906831,1 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5040432,1 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 12152420,0 Spolu: 20145791,3 Spolu: 20145791,3
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 30.11.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 782841,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 94396,1 Granty a transfery (S144042005): 897780,7 Daňové príjmy (S144042005): 2218172,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 850318,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 412948,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 812435,0 Granty a transfery (S144042004): 4142651,4 Daňové príjmy (S144042004): 9899027,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1633160,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 412948,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 906831,1 Granty a transfery (S144042003): 5040432,1 Daňové príjmy (S144042003): 12117200,0 Spolu: 20110571,3 Spolu: 20110571,3 Spolu: 16117379,7 Spolu: 16117379,7 Spolu: 3993191,6 Spolu: 3993191,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.