CG eGOV - verzia 2021.4.2.210730-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 20.10.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 3647904,6 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1050000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1074651,1 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5840679,0 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 11944900,0 Spolu: 23558134,7 Spolu: 23558134,7
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.10.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1904926,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1050000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 324813,9 Granty a transfery (S144042005): 1976715,2 Daňové príjmy (S144042005): 2813435,3 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1742978,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 749837,2 Granty a transfery (S144042004): 3863963,8 Daňové príjmy (S144042004): 9131464,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 3647904,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1050000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1074651,1 Granty a transfery (S144042003): 5840679,0 Daňové príjmy (S144042003): 11944900,0 Spolu: 23558134,7 Spolu: 23558134,7 Spolu: 15488244,0 Spolu: 15488244,0 Spolu: 8069890,6 Spolu: 8069890,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.