CG eGOV - verzia 2022.3.2.220630-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 16.08.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2885348,1 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1794590,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1194011,7 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 7612814,9 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 12826831,0 Spolu: 26313595,8 Spolu: 26313595,8
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 16.08.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1515674,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1457404,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 520738,0 Granty a transfery (S144042005): 3700998,4 Daňové príjmy (S144042005): 5059875,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1369673,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 337186,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 673273,7 Granty a transfery (S144042004): 3911816,6 Daňové príjmy (S144042004): 7766955,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2885348,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1794590,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1194011,7 Granty a transfery (S144042003): 7612814,9 Daňové príjmy (S144042003): 12826831,0 Spolu: 26313595,8 Spolu: 26313595,8 Spolu: 14058905,2 Spolu: 14058905,2 Spolu: 12254690,6 Spolu: 12254690,6

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.