CG eGOV - verzia 2022.4.2.220930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 04.10.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2885348,1 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1794590,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1196126,2 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 7722519,2 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 12826831,0 Spolu: 26425414,5 Spolu: 26425414,5
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 04.10.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1300559,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1457404,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 415681,7 Granty a transfery (S144042005): 2893057,6 Daňové príjmy (S144042005): 2922803,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1584788,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 337186,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 780444,5 Granty a transfery (S144042004): 4829461,6 Daňové príjmy (S144042004): 9904027,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2885348,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1794590,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1196126,2 Granty a transfery (S144042003): 7722519,2 Daňové príjmy (S144042003): 12826831,0 Spolu: 26425414,5 Spolu: 26425414,5 Spolu: 17435908,3 Spolu: 17435908,3 Spolu: 8989506,2 Spolu: 8989506,2

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.