CG eGOV - verzia 2022.3.2.220630-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 16.08.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 486960,0 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 7101143,1 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 10306113,4 Spolu: 17894216,5 Spolu: 17894216,5
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 16.08.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 187519,0 Kapitálové výdavky (S144047005): 7066424,4 Bežné výdavky (S144047005): 7594407,1 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 299441,0 Kapitálové výdavky (S144047004): 3349577,8 Bežné výdavky (S144047004): 10192501,6 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 486960,0 Kapitálové výdavky (S144047003): 10416002,1 Bežné výdavky (S144047003): 17786908,7 Spolu: 28689870,8 Spolu: 28689870,8 Spolu: 13841520,4 Spolu: 13841520,4 Spolu: 14848350,4 Spolu: 14848350,4

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.