CG eGOV - verzia 2022.4.2.220930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 04.10.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 491760,0 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 7101143,1 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 10301325,8 Spolu: 17894228,9 Spolu: 17894228,9
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 04.10.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 104756,8 Kapitálové výdavky (S144047005): 6818575,8 Bežné výdavky (S144047005): 6218762,9 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 387003,2 Kapitálové výdavky (S144047004): 3597426,4 Bežné výdavky (S144047004): 11563358,1 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 491760,0 Kapitálové výdavky (S144047003): 10416002,1 Bežné výdavky (S144047003): 17782121,0 Spolu: 28689883,1 Spolu: 28689883,1 Spolu: 15547787,7 Spolu: 15547787,7 Spolu: 13142095,5 Spolu: 13142095,5

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.