CG eGOV - verzia 2022.3.2.220630-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 16.08.2022 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom23.896.509,55 €26.517.595,78 €14.109.997,42 €53,21 %
Bežné príjmy18.642.272,19 €18.951.475,73 €11.375.470,18 €60,02 %
Kapitálové príjmy2.877.302,84 €2.886.181,94 €1.027.668,05 €35,61 %
Finančné operácie príjmy2.376.934,52 €4.679.938,11 €1.706.859,19 €36,47 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom15.403.707,55 €17.894.216,52 €8.284.134,10 €46,30 %
Bežné výdavky9.564.180,19 €10.306.113,40 €5.779.685,81 €56,08 %
Kapitálové výdavky5.341.087,36 €7.101.143,12 €2.205.007,25 €31,05 %
Finančné operácie výdavky498.440,00 €486.960,00 €299.441,04 €61,49 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky8.492.802,00 €8.623.379,26 €5.825.863,32 €67,56 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.