CG eGOV - verzia 2023.4.2.230929-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o rozpočte
Organizácia:
Rozdiel príjmov a výdavkov rozpočtov po rokoch
Rok
Aktualizácia údajov: 11.12.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne 2014 (S144106006): 11617575,6 2015 (S144106006): 9115824,5 2016 (S144106006): 15827905,5 2017 (S144106006): 11008503,9 2018 (S144106006): 11008417,7 2019 (S144106006): 12368566,4 2020 (S144106006): 12314871,6 2021 (S144106006): 15501231,5 2022 (S144106006): 18169755,4 2023 (S144106006): 22081930,9 2014 (S144106007): 4481808,6 2015 (S144106007): 4718447,1 2016 (S144106007): 5052158,4 2017 (S144106007): 5510474,9 2018 (S144106007): 5980195,1 2019 (S144106007): 7247272,0 2020 (S144106007): 7969147,7 2021 (S144106007): 8456281,4 2022 (S144106007): 8961629,9 2023 (S144106007): 10452874,6 2014 (S144106005): 16099384,2 2015 (S144106005): 13834271,5 2016 (S144106005): 20880064,0 2017 (S144106005): 16518978,9 2018 (S144106005): 16988612,8 2019 (S144106005): 19615838,5 2020 (S144106005): 20284019,2 2021 (S144106005): 23957512,9 2022 (S144106005): 27131385,4 2023 (S144106005): 32534805,5 Spolu: 207844872,8 Spolu: 207844872,8 Spolu: 68830289,8 Spolu: 68830289,8 Spolu: 139014583,1 Spolu: 139014583,1

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.