CG eGOV - verzia 2022.4.2.220930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o rozpočte
Organizácia:
Rozdiel príjmov a výdavkov rozpočtov po rokoch
Rok
Aktualizácia údajov: 07.12.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne 2014 (S144106006): 11617575,6 2015 (S144106006): 9115824,5 2016 (S144106006): 15827905,5 2017 (S144106006): 11008503,9 2018 (S144106006): 11008417,7 2019 (S144106006): 12368566,4 2020 (S144106006): 12314871,6 2021 (S144106006): 15501231,5 2022 (S144106006): 18164323,4 2014 (S144106007): 4481808,6 2015 (S144106007): 4718447,1 2016 (S144106007): 5052158,4 2017 (S144106007): 5510474,9 2018 (S144106007): 5980195,1 2019 (S144106007): 7247272,0 2020 (S144106007): 7969147,7 2021 (S144106007): 8456281,4 2022 (S144106007): 8805989,3 2014 (S144106005): 16099384,2 2015 (S144106005): 13834271,5 2016 (S144106005): 20880064,0 2017 (S144106005): 16518978,9 2018 (S144106005): 16988612,8 2019 (S144106005): 19615838,5 2020 (S144106005): 20284019,2 2021 (S144106005): 23957512,9 2022 (S144106005): 26970312,7 Spolu: 175148994,7 Spolu: 175148994,7 Spolu: 58221774,5 Spolu: 58221774,5 Spolu: 116927220,1 Spolu: 116927220,1

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.