CG eGOV - verzia 2021.5.2.210930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 06.12.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 3647904,6 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1050000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1076528,5 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 6026035,3 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 11944900,0 Spolu: 23745368,4 Spolu: 23745368,4
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 06.12.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1715034,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1050000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 181014,3 Granty a transfery (S144042005): 1316114,6 Daňové príjmy (S144042005): 1270485,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1932870,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 895514,2 Granty a transfery (S144042004): 4709920,7 Daňové príjmy (S144042004): 10674414,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 3647904,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1050000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1076528,5 Granty a transfery (S144042003): 6026035,3 Daňové príjmy (S144042003): 11944900,0 Spolu: 23745368,4 Spolu: 23745368,4 Spolu: 18212719,1 Spolu: 18212719,1 Spolu: 5532649,2 Spolu: 5532649,2
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.