CG eGOV - verzia 2023.1.2.230228-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 28.03.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1021658,3 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 4360317,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1259172,2 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 7800829,2 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 13444000,0 Spolu: 27885976,6 Spolu: 27885976,6
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 28.03.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 795224,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 4310317,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 1023661,3 Granty a transfery (S144042005): 6184619,1 Daňové príjmy (S144042005): 10576877,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 226434,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 50000,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 235510,9 Granty a transfery (S144042004): 1616210,1 Daňové príjmy (S144042004): 2867122,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1021658,3 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 4360317,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1259172,2 Granty a transfery (S144042003): 7800829,2 Daňové príjmy (S144042003): 13444000,0 Spolu: 27885976,6 Spolu: 27885976,6 Spolu: 4995277,9 Spolu: 4995277,9 Spolu: 22890698,8 Spolu: 22890698,8

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.