CG eGOV - verzia 2023.3.2.230630-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 28.09.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1599946,8 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 4426817,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1287364,2 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 9781376,2 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 13460938,0 Spolu: 30556442,2 Spolu: 30556442,2
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 28.09.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 778114,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 3340336,8 Nedaňové príjmy (S144042005): 507317,6 Granty a transfery (S144042005): 3511320,2 Daňové príjmy (S144042005): 3452735,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 821832,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1086480,2 Nedaňové príjmy (S144042004): 780046,6 Granty a transfery (S144042004): 6270056,0 Daňové príjmy (S144042004): 10008203,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1599946,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 4426817,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1287364,2 Granty a transfery (S144042003): 9781376,2 Daňové príjmy (S144042003): 13460938,0 Spolu: 30556442,2 Spolu: 30556442,2 Spolu: 18966618,1 Spolu: 18966618,1 Spolu: 11589824,2 Spolu: 11589824,2

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.