CG eGOV - verzia 2023.3.2.230630-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 28.09.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 702830,0 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 8885205,4 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 10861104,6 Spolu: 20449140,0 Spolu: 20449140,0
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 28.09.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 241912,7 Kapitálové výdavky (S144047005): 8354930,1 Bežné výdavky (S144047005): 6954717,0 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 460917,3 Kapitálové výdavky (S144047004): 3845134,3 Bežné výdavky (S144047004): 11387182,9 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 702830,0 Kapitálové výdavky (S144047003): 12200064,4 Bežné výdavky (S144047003): 18341899,8 Spolu: 31244794,2 Spolu: 31244794,2 Spolu: 15693234,5 Spolu: 15693234,5 Spolu: 15551559,7 Spolu: 15551559,7

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.