CG eGOV - verzia 2023.1.2.230228-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 28.03.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 702830,0 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 7418838,7 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 10251098,5 Spolu: 18372767,2 Spolu: 18372767,2
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 28.03.2023 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 549161,2 Kapitálové výdavky (S144047005): 9421525,5 Bežné výdavky (S144047005): 11311652,4 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 153668,8 Kapitálové výdavky (S144047004): 1312172,2 Bežné výdavky (S144047004): 6420241,4 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 702830,0 Kapitálové výdavky (S144047003): 10733697,7 Bežné výdavky (S144047003): 17731893,7 Spolu: 29168421,4 Spolu: 29168421,4 Spolu: 7886082,3 Spolu: 7886082,3 Spolu: 21282339,1 Spolu: 21282339,1

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.