CG eGOV - verzia 2023.5.2.231130-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Životné situácie
Životné situácie
Životné situácie

Portál eGov zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám mestskej samosprávy. Cieľom portálu eGov je informácie (rady, návody a popisy), ktoré návštevník hľadá zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Medzi najvýznamnejšie úlohy portálu patrí rýchle nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby mestskej samosprávy s využitím relevantných informačných zdrojov, keďže jedným z najväčších problémov elektronických služieb a elektronicky poskytovaných informácií je práve ťažké získavanie, hľadanie potrebnej informácie v množstve služieb a informácií.

Danú problematiku eGov rieši prostredníctvom konceptu zorganizovania informácií a služieb podľa životných situácií. Tento koncept umožňuje pristupovať k požadovaným informačným zdrojom, ako aj elektronickým službám štruktúrovane, podľa skutočných požiadaviek používateľa a cielene filtrovať rozsiahly obsah eGov.

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.