CG eGOV - verzia 2022.4.2.220930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 04.10.2022 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom23.896.509,55 €26.629.414,52 €17.503.048,91 €65,73 %
Bežné príjmy18.642.272,19 €19.063.294,47 €14.484.556,38 €75,98 %
Kapitálové príjmy2.877.302,84 €2.886.181,94 €1.096.517,81 €37,99 %
Finančné operácie príjmy2.376.934,52 €4.679.938,11 €1.921.974,72 €41,07 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom15.403.707,55 €17.894.228,88 €9.990.401,42 €55,83 %
Bežné výdavky9.564.180,19 €10.301.325,76 €7.150.542,37 €69,41 %
Kapitálové výdavky5.341.087,36 €7.101.143,12 €2.452.855,86 €34,54 %
Finančné operácie výdavky498.440,00 €491.760,00 €387.003,19 €78,70 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky8.492.802,00 €8.735.185,64 €7.512.647,49 €86,00 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.